SCB-koder vid ansökan till Vetenskapsrådet

Navigera dig fram till rätt SCB-kod via menyn till vänster

1. Klicka på plus-tecknet


2. Välj aktuellt ämnesområde


3. Skriv av sifferkoden och för in den i formuläret

Om du får problem, kontakta vrdirect@vr.se.